Skip navigatie

PO Didactisch

PO Didactisch

Het Drempelonderzoek brengt de didactische vaardigheden van een leerling methodeonafhankelijk in kaart. Het kan worden gebruikt als…

De Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs (TPVO) kan worden gebruikt als u het didactisch functioneren van een…