Skip navigatie

PO Capaciteiten

PO Capaciteiten

De Adaptieve Digitale IntelligentieTest (ADIT) is een passende test als u inzicht wilt krijgen in de cognitieve capaciteiten van…

Als u de cognitieve capaciteiten en het voortgezet onderwijsniveau van leerlingen uit groep 7 (april t/m juni), groep 8 en klas 1,…

De Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-V-NL) is een passende test om in een individuele setting inzicht te krijgen in de…

De Intelligentie- en ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren (IDS-2) kan worden afgenomen om verschillende…

De Wechsler Non Verbal (WNV-NL) kan worden gebruikt om in een individuele setting in korte tijd inzicht te krijgen in de non-verbale…