Skip navigatie

ROUTE PO

ROUTE PO

Als onderwijsadviseurs houden we ons bezig met allerlei vraagstukken op het gebied van leren en ontwikkeling. Waarschijnlijk kent…

Eindtoets

  ROUTE 8 is een digitale adaptieve eindtoets voor groep 8 die door het ministerie van OC&W geschikt is bevonden als…

PO Capaciteiten

De ADIT is een adaptieve digitale capaciteitentest voor groep 6, 7 en 8. Door de adaptieve afnameroutine past de testinhoud zich…

De IVO is een capaciteitentest die zowel schriftelijk als digitaal kan worden afgenomen in groep 8 als objectief meetinstrument bij…

De NIO is een capaciteitentest die zowel schriftelijk als digitaal kan worden afgenomen als objectief meetinstrument bij het bepalen…

De WISC-III-NL meet de cognitieve capaciteiten van kinderen en adolescenten. De test kan zowel gebruikt worden voor de schatting van…

De WNV meet de algemene non-verbale intelligentie (cognitieve capaciteiten) van kinderen en adolescenten. Daarnaast biedt de…

PO Didactisch

De TPVO is een digitale testserie om het didactisch functioneren van de leerlingen in kaart te brengen worden de vier domeinen…

PO Persoonlijkheid

Door het beantwoorden van vragen over voorkeuren en interesses biedt de EigenWijzer inzicht in het eigen persoonlijkheidsprofiel.…

DVL  (Docenten Vragenlijst)De DVL (de opvolger van de AVL) is een gedragsobservatielijst over het functioneren van de…

LEV-L De LEV-L  is een digitale vragenlijst die de school inzicht geeft welke leervoorkeuren passen bij een leerling. De…

LVL  (Leerlingen Vragenlijst)Om te kijken of er sprake is van sociaal-emotionele problematiek kan de Leerlingen Vragenlijst…

Wat heeft een leerling nodig? De INVOO is een digitale vragenlijst waarmee de ondersteuningsbehoeften van de leerling in beeld wordt…

MITT Meervoudige Intelligentie Talenten Test (MITT) De Meervoudige Intelligentie Talenten Test is een digitale vragenlijst voor de…

De NPV-J 2 is een persoonlijkheidsvragenlijst die gebruikt kan worden om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling in…

Persoonlijkheidsvragenlijst die motivatie en faalangst in beeld brengt. DoelDe PMT-K 2 geeft een indruk van de prestatiemotivatie…

De LMT-BO meet de leermotivatie, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen van uw leerlingen; de antwoorden worden…

PO Dyslexie en Dyscalculie

Dyslexie

Het is mogelijk om door A-VISION een onderzoek naar dyslexie uit te laten voeren. Om in beeld te kunnen brengen aan welke…

Dyscalculie

Het is mogelijk om door A-VISION een onderzoek naar dyscalculie uit te laten voeren. Om in beeld te kunnen brengen aan welke…

PO Overig

Dienstverlening

Testbegeleiding De professionals van A-VISION komen graag op uw locatie om de testafname in goede banen te leiden. Voor een aantal…

Verslaglegging 

Naast de profielbladen die per test de scores weergeven, kan er ook gekozen worden voor andere vormen van verslaglegging:…