Skip navigatie

ROUTE M&O

IBO

Waarom de IBO?Wettelijk is vastgelegd dat het samenwerkingsverband een niveau van basisondersteuning vaststelt in het…

Dienstverlening

True Talent

Met de verschuiving van lifetime employment naar lifetime employability wisselen medewerkers steeds vaker en sneller van functie of…

Training en toolkit Passend Onderwijs. Waarom Profielsleutel?Door de invoering van Passend Onderwijs is er steeds meer…