Skip navigatie

ROUTE MBO

Capaciteiten

De WAIS-IV-NL meet de cognitieve capaciteiten van adolescenten en volwassenen. De test kan zowel gebruikt worden voor de schatting…

Didactisch

rRIANT is een adaptieve, digitale testserie voor instroom, doorstroom en uitstroom MBO & Arbeidsmarkt, die het taal- en…

LOB

De PAS Coach verkent de mogelijkheden van de leerling en geeft op een positieve manier feedback, ook waar sprake is van…

De EigenWijzer is een instrument waarmee de aangeboren voorkeuren en het potentieel van kinderen en jongeren gekoppeld worden aan de…