Skip navigatie

Individueel

Studiekeuze- en Loopbaanonderzoek

In het enorme aanbod van opleidingen/studies kan het lastig zijn om te kiezen. Zoveel leuke mogelijkheden! Hoe kom je te weten wat…

Diagnostiek

Executieve functies

Start uw kind moeizaam aan een nieuwe taak? Onthoudt hij de instructies van de leerkracht niet? Doet hij dingen zonder na te denken?…

Capaciteitenonderzoek

Misschien maakt u zich zorgen of uw kind op school wel voldoende mee kan komen met de klas en in de huidige onderwijssituatie op…

Aandacht en concentratie

Elk kind heeft wel eens moeite om zich tot een (school)taak te zetten of zich voor langere tijd te concentreren wanneer hij/zij iets…

Didactisch

Het ene kind houdt zich graag bezig met taal en spelling, het andere kind is liever aan het rekenen. Ook wat betreft leerresultaten…

Dyscalculie

Ondanks goede inspanningen kan het zo zijn dat uw kind het rekenen maar niet onder de knie krijgt en ten opzichte van klasgenoten…

Dyslexie

Het ene kind leert vlot lezen en spellen, bij het andere kind gaat dit wat moeizamer. U merkt bijvoorbeeld dat uw kind in een traag…

Sociaal emotioneel

Hoe een kind in zijn vel zit wordt ook wel het sociaal-emotioneel functioneren genoemd. Elk kind voelt zich wel eens verdrietig of…

SPRINT(pre)campus

SPRINT(pre)campus

  SPRINT – talentwerkplaats voor jongeren en jong volwassenen met hoogbegaafdheid, autisme en AD(H)D met…