True Talent

Met de verschuiving van lifetime employment naar lifetime employability wisselen medewerkers steeds vaker en sneller van functie of van baan. Om als organisatie hier adequaat op te kunnen reageren is talentmanagement essentieel.

Doel
Door inzicht te krijgen in de talenten van uw medewerkers kunt u hen optimaal tot hun recht laten komen op de juiste plek in uw organisatie. Organisaties die het beste uit hun medewerkers weten te halen, versterken niet alleen de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, maar hebben er juist als organisatie voordeel bij dat mensen werken vanuit talent en enthousiasme.
True Talent geeft concreet invulling aan Talentgericht werken door het in kaart brengen van persoonlijke- en team talentkenmerken. Door het in kaart brengen van (moeilijk vervulbare) vacatures en door deze te matchen met de talentkenmerken van uw kandidaten.

Inhoud
True Talent bestaat uit diverse onderdelen, u kan er voor kiezen om uw medewerkers een persoonlijk talent profiel, een team talent profiel of een job talent profiel in te laten vullen.
Persoonlijk talent profiel: Door de talenten van uw medewerkers te matchen met de kenmerken van de functie zullen zij met meer plezier, inzet en energie hun werkzaamheden uitvoeren en daardoor beter tot hun recht komen.
Team talent profiel: Voor een optimale teaminzet is het van belang om de kracht van het team te kennen. Hierdoor krijgt u meer inzicht in welke talentkenmerken er binnen het team aanwezig zijn.
Job talent profiel: Om de talenten van uw medewerker en team optimaal te kunnen inzetten in uw organisatie is het van belang om de talentkenmerken van een functie, rol of taak vast te stellen.

Doelgroep
Onderwijs, Arbeidsmarkt

Rapportage
U kunt voor een beknopte rapportage van één A4 kiezen, of een uitgebreide rapportage.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu

Uitgever
True Talent