Advisering en training

Als onderwijsadviseurs houden we ons bezig met allerlei vraagstukken op het gebied van leren en ontwikkeling. Waarschijnlijk kent u ons als voorloper in het ontwikkelen en aanbieden van digitale en adaptieve testen. Maar weet u dat u ook bij ons terecht kunt voor een adviesgesprek of een (team)training? Denk bijvoorbeeld aan het benutten van resultaten op basis van een afgenomen test of professionalisering rondom een bepaald thema. 

Een greep uit het aanbod voor professionals binnen het voortgezet onderwijs:
-Intelligentie
Achtergrond en actualiteit, onderzoeksresultaten begrijpen, verschillen tussen instrumenten die intelligentie meten, handelingsgerichte interpretati

-Het leerlingvolgsysteem VO
Resultaten begrijpen en benutten, handelingsgerichte interpretatie, integratie met andere cognitieve en niet-cognitieve gegevens

-Persoonlijke interesses en werkvormen 
Niet-cognitieve factoren als persoonlijkheid, interesses, talenten in beeld brengen en benutten in de les

-Persoonlijke interesses en beroepskeuze
Niet-cognitieve factoren als persoonlijkheid, interesses, talenten in beeld brengen en benutten bij het maken van keuzes, aanknopingspunten voor studie-/loopbaan

-Adaptief testen
Achtergrond en actualiteiten, instrumenten, perspectief

-Formatief werken / DTT
Maak kennis met formatief werken: wat is het en hoe zet ik het in? Wat is de rol van de docent, de leerling en de omgeving? Slim te combineren met het gebruik van de DTT

-Materialen
Meedenken over de beschikbaarheid en inzet van materialen bij individuele onderwijsbehoeften (compenserend en remediërend), gepersonaliseerd leren 

-Inventarisatie basisondersteuning
Zicht op de deskundigheid, voorzieningen en materialen die een school tot zijn beschikking heeft voor het begeleiden en ondersteunen van leerlingen. Aan welke indicatoren wordt voldaan en waar liggen nog ontwikkelpunten?

Vraag onze onderwijsadviseurs gerust naar de mogelijkheden rond één van deze onderwerpen of een ander thema. Het adviesgesprek of de scholing kan plaats vinden op uw school, in onze trainingsruimte of een andere locatie naar wens. Het is ook mogelijk om een adviseur uit te nodigen binnen een kenniskring van uw vakgroep, voor een voorlichting, ouderavond, presentatie of consult.
Ons trainingsaanbod is ter validatie opgenomen in het Registerleraar. 

Bij A-VISION vindt regelmatig het kennisnetwerk van gedragswetenschappers uit Apeldoorn en omgeving plaats.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu