Advisering en training

Als onderwijsadviseurs houden we ons bezig met allerlei vraagstukken op het gebied van leren en ontwikkeling. Waarschijnlijk kent u ons als voorloper in het ontwikkelen en aanbieden van digitale en adaptieve testen. Maar weet u dat u ook bij ons terecht kunt voor een adviesgesprek of een (team)training? Denk bijvoorbeeld aan een adviesgesprek op basis van toetsresultaten of een training over het benutten van resultaten op basis van een afgenomen test.

Presentaties en trainingen

Wij kunnen bij u op locatie verschillende presentaties en/of trainingen verzorgen. Elke presentatie/training die wij aanbieden is op maat gemaakt. Wij hebben geen standaard trainingen, maar passen dit aan uw wensen aan.

Presentatie

In een presentatie zouden wij u bijvoorbeeld kennis kunnen laten maken met één van de tests waarover wij beschikken. Er kunnen dan verschillende onderwerpen aan bod komen, zoals de achtergrondinformatie, materialen en de verschillende subtests. Ook kunnen we uitleg geven over de rapportages en de interpretatie hiervan.

SprInT(pre)Campus

Heeft u te maken met jongeren of jongvolwassenen die dreigen uit te vallen in het onderwijs of op een werkplek? Vindt u het lastig om dan een veilige situatie te creëren waar iemand een pas op de plaats kan maken en van daaruit in eigen tempo weer kan gaan werken aan verdere ontwikkeling? Laat je dan eens informeren over onze IT-zorgvoorziening, de SprInT(pre)Campus.

Training

Wij zijn in de mogelijkheid om trainingen te bieden over verschillende onderwerpen, waarin de deelnemers zelf een actieve rol spelen. Denk hierbij aan onderwerpen als:

Testafname

Tijdens een training over een test gaat u zelf aan de slag met de test. Wij leren u in de training wat algemene aandachtspunten zijn voor de testleider tijdens een testafname en op welke manier de test het beste kan worden afgenomen. Na afloop van de training bent u in staat om de test zelfstandig op een juiste manier af te nemen.

Interpretatie

Bij een training over de interpretatie van een test zullen wij u leren hoe u de resultaten van een test kunt gebruiken. We zullen hierbij de verschillende aspecten van het profielblad aan u uitleggen, zodat u weet hoe u deze kunt lezen. Daarnaast bespreken we wat de resultaten betekenen en leggen we uit hoe u de resultaten in de praktijk kunt omzetten tot handelingsadviezen. Aan de hand van casuïstiek kunt u oefenen met de interpretatie van de resultaten en zult u klaargestoomd worden om hiermee in de praktijk aan de slag te kunnen.

Formatief evalueren

In deze training maakt u kennis met formatief evalueren. Formatief evalueren geeft leerlingen inzicht in hun eigen leerproces en betrekt hen hier actief bij. Bij toetsen is niet alleen het cijfer van belang, maar ook het inzicht welke vaardigheden en leerdoelen de leerling wel en niet beheerst en heeft behaald. De training zal inzicht geven in het proces van formatief evalueren en hoe u dit kunt toepassen in de klas.

Advisering

U kunt bij ons terecht met uw vraagstukken op het gebied van leren en ontwikkeling. Afhankelijk van de vraag zullen wij deze telefonisch of in een afspraak op locatie behandelen.

Testresultaten interpreteren en benutten

Er worden doorgaans veel testen en toetsen afgenomen bij leerlingen, maar niet altijd wordt er optimaal gebruik gemaakt van de uitslag hiervan. Vindt u het lastig om de test- of toetsgegevens van een leerling te interpreteren? Wij helpen u graag bij het interpreteren en benutten van de testresultaten.

Schooladvies

Op basis van voor ons beschikbare testresultaten geven wij een passend schooladvies voor schoolverlaters, waarbij u kunt denken aan een indicatie voor LWOO of PRO.

Ondersteuningsbehoefte

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig op school om optimaal te kunnen presteren. Wij denken graag mee over welke hulpmiddelen en begeleiding passend kunnen zijn bij een leerling.

ROUTE 8 resultaten interpreteren

Om een zo passend mogelijk plaatsingsadvies te kunnen geven aan leerlingen die doorstromen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs worden er gedurende de basisschoolperiode verschillende gegevens over de leerlingen verzameld. Daarnaast wordt er in groep 8 een verplichte eindtoets gemaakt. Wij kunnen met uw school of uw stichting meekijken bij het interpreteren van de resultaten van ROUTE 8. Hierbij kunt u denken aan vragen als: Welke conclusies kunnen we op schoolniveau trekken en welke verbeterpunten zijn er per school? Welke aandachtspunten zijn er op stichtingsniveau? Hoe scoren de scholen van de stichting ten opzichte van het landelijk gemiddelde? Indien uw school wenst, kunnen we ook resultaten op bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem meenemen in de analyse of kijken in hoeverre de ROUTE 8 uitslagen aansluiten bij het schooladvies.

Vraag onze onderwijsadviseurs gerust naar de mogelijkheden rond één van deze onderwerpen of een ander thema. Het adviesgesprek of de scholing kan plaats vinden op uw school, in onze trainingsruimte of een andere locatie naar wens. Het is ook mogelijk om een adviseur uit te nodigen binnen een kenniskring van uw vakgroep, voor een voorlichting, ouderavond, presentatie of consult.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@a-vision.nu