Profielsleutel

Training en toolkit Passend Onderwijs. 

Waarom Profielsleutel?
Door de invoering van Passend Onderwijs is er steeds meer afstemming nodig tussen onderwijs en haar partners rondom de extra zorgbehoefte van de leerling .  Deze afstemming verloopt nog niet altijd optimaal. Met de Profielsleutel worden gemeente en onderwijs uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over hoe de ondersteuning voor leerlingen dient te worden vormgegeven.

Doel
Met de tools van Profielsleutel worden het onderwijs en samenwerkende partners uitgenodigd om het proces van indicatiestelling, afstemming en plaatsing inzichtelijk te maken en sneller tot passende indicaties en afspraken te komen. Dit met het doel de leerling zo snel mogelijk goed op te kunnen vangen, te begeleiden en weer kansen te bieden.

Inhoud
Aan de hand van cases wordt middels praktische, visuele tools in kaart gebracht wat de zorgbehoefte van de leerling is en welke indicatie en begeleiding passend is bij deze zorgbehoefte. De dilemma’s rondom de toekenning van ondersteuning worden gezamenlijk besproken en inzichtelijk gemaakt met het spelbord en de kaarten van Profielsleutel.  Op de Sleutelkaart kunnen de gezamenlijke afspraken rondom de zorgbehoefte en de benodigde begeleiding worden vastgelegd.

Doelgroep
De Profielsleutel is geschikt voor een zorgadviesteam (ZAT) op schoolniveau met een plaatsingscommissie, of met bestuurders en managers of met deskundigen uit de gemeente en bestuurders uit het samenwerkingsverband.

Training
Alvorens met de Profielsleutel aan de slag te gaan is het mogelijk een training te volgen. Deelnemers oefenen tijdens deze training met cases en doen ervaring en ideeën op om samen tot een betere afstemming te komen binnen hun eigen organisatie of het samenwerkingsverband.  Na de training kunnen zij deze methodiek zelf toepassen binnen de school, gemeente of SWV.

 Duur: 1 dagdeel. Begeleiding door A-VISION. Maatwerk in overleg.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu