PAS Coach

De PAS Coach verkent de mogelijkheden van de leerling en geeft op een positieve manier feedback, ook waar sprake is van ontwikkelpunten. Het brengt, naast de persoonlijkheid op basis van de Big Five, de sterke kanten en de ontwikkelpunten van de leerling in kaart, ingedeeld op drie aandachtsgebieden: Zelfstandig leren - Samen leren - Leren leren

Doel
Persoonlijkheid van de leerling in kaart brengen om de leerling te ondersteunen bij het leren en de basis te leggen voor een ontwikkelplan.

Inhoud
De PAS Coach verkent de mogelijkheden van de leerling en geeft op een positieve manier feedback. Ook waar sprake is van ontwikkelpunten. De leerling verwerkt zijn inzichten op actieve wijze in het coachplan en bepaalt vervolgacties. Daarnaast geeft de PAS Coach de resultaten aan van de leerling op zes belangrijke indicatoren: schoolonzekerheid, toetsangst, uitstelgedrag, faalangst, prestatiemotivatie en sociaal-emotioneel functioneren. Ten slotte wordt een indicatie gegeven van de beroepsinteresse van de leerling op basis van het model van Holland.

Doelgroep
Leerlingen van 12 tot 18 jaar

Wijze van toetsing
Individueel of Groepsgewijs. Digitale afname in 30 minuten

Werkwijze
Uitgeverij ACS stopt met het uitgeven van de PAS Coach. Vanaf april 2017 neemt A-VISION deze dienstverlening over in een nieuw jasje. De kosten blijven zoals u gewend bent. U kunt bij onze adviseurs terecht voor het gebruik van dit instrument.

U kunt op twee manieren gebruik blijven maken van de PAS Coach:
-Via een dienstverlenersaccount in het digitale platform Routewijs, kunt u in eigen beheer leerlingen toevoegen en resultaten ophalen. Indien gewenst kunt u via deze weg ook gebruik maken van onze andere digitale instrumenten.
-U kunt er ook voor kiezen om de leerlingen bij wie u het instrument wilt afnemen, via één van onze adviseurs aan te melden. Zij verwerken dan uw aanmelding en u ontvangt inloggegevens waarmee de vragenlijst bereikt kan worden. Zodra u aangeeft dat de vragenlijst is gemaakt, ontvangt u de resultaten. Uiteraard is het ook via deze weg mogelijk om andere diensten of producten aan te vragen.

Rapportage
Op de rapportage van de PAS Coach is het persoonlijkheidsprofiel van de leerling weergegeven, daarnaast worden de sterke kanten en ontwikkelpunten van de leerling weergegeven. De PAS Coach geeft tevens een beroepsprofiel van de leerling weer.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu

Uitgever
A-VISION