INVOO

Wat heeft een leerling nodig? 
De INVOO is een digitale vragenlijst waarmee de ondersteuningsbehoeften van de leerling in beeld wordt gebracht. Inzicht in deze behoefte en de inzet van relevante begeleiding verkleinen de kans op problemen bij functioneren op school en op schooluitval. 

Doel
Ondersteuningsbehoefte in beeld brengen.

Inhoud
De leerkracht of mentor beantwoordt een digitale vragenlijst over de leerling. De stellingen kunnen worden ondergebracht in 3 schalen: gedrag, werkhouding en zelfconcept. De stellingen zijn gebaseerd op de 5 persoonlijkheidsdimensies van de Big Five. Met de resultaten van de INVOO wordt de ondersteuningsbehoefte onderbouwd, bijvoorbeeld voor het maken van een ontwikkelingsperspectief of een toelaatbaarheidsverklaring. De resultaten bieden inzicht in de aspecten die het leren mogelijk belemmeren of juist bevorderen en kunnen daarnaast een verklaring bieden voor (het achterblijven van) de leervorderingen bij de leerling.

Doelgroep
Bovenbouw (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Wijze van toetsing
individueel en groepsverband, digitaal en neemt 10 minuten in beslag.

Rapportage
De rapportage van de INVOO laat zien waar de ondersteuningsbehoefte van de leerling ligt per schaal. Vervolgens wordt een opsomming van de zowel belemmerende als de bevorderende punten van de leerling weergegeven.

Demo
Om een demo te maken kunt u via www.routewijs.nl inloggen met de gebruikersnaam 'demo' en het wachtwoord 'demo'

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu

 


Uitgever
A-VISION