EigenWijzer

De EigenWijzer is een instrument waarmee de aangeboren voorkeuren en het potentieel van kinderen en jongeren gekoppeld worden aan de persoonlijke ontwikkeling, passende studierichtingen en beroepsprofielen. De EigenWijzer is geschikt om leerlingen te begeleiden in hun verdere ontwikkeling en kan bijvoorbeeld gebruikt worden als onderdeel van een LOB-traject of plusdocument. 

Doel
De persoonlijkheid en voorkeursgedrag in kaart brengen.

Inhoud
De EigenWijzer is een methodiek om je persoonlijkheid in kaart te brengen. De grondlegger hiervan is Carl Jung. De basisgedachte is dat iedereen van nature een psychologische gereedschapskist heeft, waaruit hij of zij sommige instrumenten vaker gebruikt dan andere. De instrumenten die we van nature, en vaak onbewust, hanteren noemen we voorkeursgedrag. De EigenWijzer geeft inzicht in het voorkeursgedrag.

Doelgroep
Groep 8 (S)BAO, VO, jongvolwassenen

Wijze van toetsing
Individueel of groepsverband. Digitale afname in 20-30 minuten.

Rapportage
Op de rapportage van de EigenWijzer is de balans tussen de vier hoofdwerelden weergegeven op basis van de antwoorden van de deelnemer. Hieruit volgt het persoonlijkheidsprofiel, de sterke- en ontwikkelpunten en passende studierichtingen en beroepsprofielen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nuUitgever
Opportunities