PAS Coach

De PAS Coach is een digitale vragenlijst die ingezet kan worden als een leerling op zoek is naar de volgende stap in zijn/haar loopbaan of ontwikkeling.

De vragenlijst brengt de persoonlijkheid van de leerling en een beroepsprofiel in kaart en verkent ook de mogelijkheden van de leerling. Ook worden bevorderende vaardigheden en ontwikkelpunten op de aandachtsgebieden Zelfstandig leren, Samen leren en Leren leren in kaart gebracht.

De resultaten kunnen gebruikt worden om passende ondersteuning bij het leren aan de leerling te bieden. Tevens kan de PAS Coach gebruikt worden bij een loopbaanonderzoek.

Doel
Persoonlijkheid van de leerling in kaart brengen om de leerling te ondersteunen bij het leren en de basis te leggen voor een ontwikkelplan.

Inhoud
De PAS Coach verkent de mogelijkheden van de leerling en geeft op een positieve manier feedback. Ook waar sprake is van ontwikkelpunten. De leerling verwerkt zijn inzichten op actieve wijze in het coachplan en bepaalt vervolgacties. Daarnaast geeft de PAS Coach de resultaten aan van de leerling op zes belangrijke indicatoren: schoolonzekerheid, toetsangst, uitstelgedrag, faalangst, prestatiemotivatie en sociaal-emotioneel functioneren. Ten slotte wordt een indicatie gegeven van de beroepsinteresse van de leerling op basis van het model van Holland.

Doelgroep
Leerlingen van 12 tot 18 jaar

Wijze van toetsing
Individueel of groepsgewijs. Digitale afname in 30 minuten

Rapportage
Op de rapportage van de PAS Coach is het persoonlijkheidsprofiel van de leerling weergegeven, daarnaast worden de sterke kanten en ontwikkelpunten van de leerling weergegeven. De PAS Coach geeft tevens een beroepsprofiel van de leerling weer.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu


Uitgever
A-VISION

Voorbeeldrapportage