EigenWijzer

De Eigenwijzer is een korte digitale persoonlijkheidsvragenlijst gericht op de persoonlijkheid en voorkeuren van de leerling. Daarnaast geeft de Eigenwijzer inzicht over welke studierichtingen en beroepsprofielen bij de leerling passen.

Met de resultaten van de Eigenwijzer krijgt de leerling inzicht in zijn/haar sterke en ontwikkelingspunten en de resultaten kunnen gebruikt worden als onderdeel van een loopbaanonderzoek.

Doel
De persoonlijkheid en voorkeursgedrag in kaart brengen.

Inhoud
De EigenWijzer is een methodiek om de persoonlijkheid van een leerling in kaart te brengen. De grondlegger hiervan is Carl Jung. De basisgedachte is dat iedereen van nature een psychologische gereedschapskist heeft, waaruit hij of zij sommige instrumenten vaker gebruikt dan andere. De instrumenten die we van nature, en vaak onbewust, hanteren noemen we voorkeursgedrag. De EigenWijzer geeft inzicht in het voorkeursgedrag. De EigenWijzer kent 60 stellingen waarbij moet worden aangegeven welke van de twee aangeboden stellingen het beste past.

Doelgroep
Groep 8 van het (s)bao, v(s)o en jongvolwassenen.

Wijze van toetsing
Individueel of groepsverband. Digitale afname in 20-30 minuten.

Rapportage
Op de rapportage van de EigenWijzer is de balans tussen de vier hoofdwerelden weergegeven op basis van de antwoorden van de deelnemer. Hieruit volgt het persoonlijkheidsprofiel, de sterke- en ontwikkelpunten en passende studierichtingen en beroepsprofielen. De bijbehorende leeswijzer kan worden gebruikt voor verdere interpretatie van de resultaten en eventuele begeleiding en coaching.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nuUitgever
Opportunities

Voorbeeldrapportage