Docentenvragenlijst

De Docentenvragenlijst (DVL) is een korte digitale gedragsobservatielijst die ingezet kan worden om een beeld te krijgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling. De vragenlijst wordt ingevuld door de leerkracht.

De resultaten geven inzicht in het (sociaal-emotioneel) functioneren van de leerling in de klas en de houding ten opzichte van de medeleerlingen, docenten en schoolwerk. Het profielblad geeft ook een advies over extra in te zetten begeleiding, gericht op de problematiek van de leerling. Het wordt aangeraden om de DVL in combinatie met de Leerlingvragenlijst (LVL) af te nemen, zodat het beeld van de leerkracht en de leerling met elkaar vergeleken worden.

Doel
De DVL heeft als doel om eventuele sociaal-emotionele problematiek vast te stellen en de ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen.

Inhoud
De DVL bestaat uit 22 vragen en meet egocentrisme, zelfwaardering, taakgerichtheid en sociabiliteit. De docent geeft op een zespuntsschaal aan in hoeverre een stelling van toepassing is.

Doelgroep
Leerlingen uit groep 8 van het (speciaal) basisonderwijs en leerlingen uit klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Wijze van toetsing
De DVL kan digitaal worden ingevuld door de leerkracht of mentor en neemt 10 minuten in beslag. 

Rapportage 
De rapportage bestaat uit een profielblad met daarop de scores op de onderdelen egocentrisme(E), zelfwaardering(Z), taakgerichtheid(T) en sociabiliteit(S). 
Het profielblad geeft ook een advies over extra in te zetten begeleiding, zoals sociale vaardigheidstraining, pestproject, faalangstreductietraining, huiswerkbegeleiding, concentratietraining en training studievaardigheden. Daarnaast wordt aangegeven of de leerling beschikt over positieve houdingsaspecten zoals zelfstandig kunnen werken, kunnen samenwerken, conflicten oplossen en terechtwijzing accepteren. De bijbehorende leeswijzer kan worden gebruikt voor verdere interpretatie van de resultaten en eventuele begeleiding en coaching.

Demo
Om een demo te maken kunt u via www.routewijs.nl inloggen met de gebruikersnaam 'demo' en het wachtwoord 'demo'.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu


Uitgever
A-VISION


Voorbeeldrapportage