TPVO

De TPVO is een digitale testserie om het didactisch functioneren van de leerlingen in kaart te brengen worden de vier domeinen Begrijpend Lezen, Spelling, Inzichtelijk Rekenen en Technisch Lezen methodeonafhankelijk getoetst.

Doel
Het didactisch niveau vaststellen.

Inhoud
De TPVO brengt het didactisch functioneren van leerlingen in kaart en onderscheidt de vier domeinen Begrijpend Lezen, Spelling, Inzichtelijk Rekenen en Technisch lezen.

Doelgroep
De testserie is door de COTAN positief beoordeeld voor leerlingen in groep 8 van het (speciaal) basisonderwijs. De TPVO mag in groep 8 worden gebruikt voor aanvraag LWOO/PrO en in groep 7 en klas 1 van het voortgezet onderwijs als indicatie voor niveaubepaling.

Wijze van toetsing 
De TPVO kan zowel individueel als in groepsverband worden afgenomen en neemt 1,5 uur in beslag.

Digitaal:
- Begrijpend lezen
- Inzichtelijk rekenen
- Spellingsvaardigheid
Schriftelijk:
- Technisch lezen

Rapportage
Per domein wordt op de rapportage de ruwe score en een c-score weergegeven. Daarnaast wordt er met behulp van de didactische leeftijd van de leerling een DLE en een leerachterstand weergegeven per deeltoets. 

Demo
Om een demo te maken kunt u via www.routewijs.nl inloggen met de gebruikersnaam 'demo' en het wachtwoord 'demo'.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu

Uitgever
A-VISION