PMT-K

De Prestatie Motivatie Test voor Kinderen (PMT-K) is een korte digitale persoonlijkheidsvragenlijst die gebruikt kan worden inzicht te krijgen in de motivatie en positieve of negatieve faalangst van een leerling.

Naar aanleiding van de resultaten kunt u bijvoorbeeld een interventie inzetten gericht op de problematiek van de leerling.

Doel
De PMT-K geeft een indruk van de prestatiemotivatie die kinderen hebben ten aanzien van schoolse taken. Daarnaast meet de test of en in welke mate een leerling negatief faalangstig of positief faalangstig is. 

Inhoud
De PMT-K bestaat uit 89 meerkeuzevragen waarbij leerlingen moeten kiezen uit 2 of 3 antwoorden, waarbij ze aangeven of een bepaalde stelling wel of niet bij hun past.

Doelgroep
De PMT-K is bestemd voor leerlingen van 10-16 jaar. Geschikt voor de groepen 7 en 8 van het (speciaal) basisonderwijs en klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. 

Wijze van toetsing
Individueel en groepsgewijs, schriftelijk en neemt 20 minuten in beslag. 

Rapportage
De rapportage bestaat uit een profielblad waarop de scores staan van de 4 schalen: prestatiemotivatie, negatieve faalangst, positieve faalangst en sociale wenselijkheid.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu


Uitgever
Pearson