NPV-J 2

De Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst 2 (NPV-J 2) is een persoonlijkheidsvragenlijst die bijvoorbeeld gebruikt kan worden om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling in kaart te brengen.

Naar aanleiding van de resultaten kunt u bijvoorbeeld een interventie inzetten gericht op de problematiek van de leerling.

Doel
De NPV-J 2 meet persoonlijkheidsaspecten en het sociaal-emotioneel functioneren.

Inhoud
De NPV-J 2  bestaat uit 100 stellingen waarop de leerlingen kunnen aangeven of deze wel of niet bij hun passen.

Doelgroep
De NPV-J 2  is geschikt voor leerlingen van 9 t/m 15 jaar.

Wijze van toetsing
Individueel en groepsgewijs, digitaal en schriftelijk en neemt 20 minuten in beslag. 

Rapportage
De rapportage bestaat uit een profielblad met daarop de scores op de onderdelen: Inadequatie,Volharding, Sociale Inadequatie, Recalcitrantie, Dominantie.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu


Uitgever
Boom Testuitgevers