Meervoudige Intelligentie Talenten Test

De Meervoudige Intelligentie Talenten Test (MITT) is een korte digitale vragenlijst die wordt gebruikt om een beeld te krijgen van de talenten die de leerling graag benut en welke interessegebieden de leerling heeft. De vragenlijst wordt door de leerling ingevuld.

De resultaten kunnen gebruikt worden om, wanneer nodig, op gepaste wijze de leerling ondersteuning te bieden om zo zijn/haar ontwikkeling te stimuleren.

Doel
In kaart brengen van verschillende talenten van de leerling.

Inhoud
Leerlingen zijn op verschillende manieren knap. Dat sommigen meer gevoel voor rekenen hebben dan een ander, wisten we al. Dat de één meer muzikaal talent heeft ook. Maar er is meer! Volgens het principe van meervoudige intelligentie van Gardner is intelligentie meer dan een IQ. Intelligent gedrag zou zich manifesteren op acht terreinen: taal, bewegen, natuur, muziek, rekenen, samen, zelf en visueel. Interesses geven aan op welke gebieden al veel ontwikkeling heeft plaatsgevonden.

Doelgroep
Leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs en leerlingen in het vo.

Wijze van toetsing
Individueel en groepsgewijs, digitaal en neemt 20 minuten in beslag.

Rapportage
De rapportage van de MITT geeft inzicht in de voorkeur van de leerling. Met behulp van de balkjes wordt de sterkte van de voorkeur weergegeven.

Demo
Om een demo te maken kunt u via www.routewijs.nl inloggen met de gebruikersnaam 'demo' en het wachtwoord 'demo'.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu


Uitgever
A-VISION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Voorbeeldrapportage