Leervoorkeurenvragenlijst

De Leervoorkeurenvragenlijst (LEV-L) is een digitale vragenlijst die bijvoorbeeld ingezet kan worden als u inzicht wilt krijgen in het leergedrag van de leerling. De leerling geeft middels meerkeuzevragen aan welke manier van leren bij hem of haar past. De resultaten geven de school inzicht welke leervoorkeuren passen bij een leerling. De leerling krijgt zelf inzicht in de eigen leervoorkeuren, maar de docent krijgt daarnaast ook inzicht of de manier van onderwijs die zij toepassen effectief is.

Doel
In kaart brengen van de voorkeuren van leerlingen op het gebied van leren en studie- en werkomgeving

Inhoud
De LEV-L bestaat uit vragen die zijn geconstrueerd op basis van het leervoorkeurenmodel van Manon Ruijters. Zij stelt dat leervoorkeuren niet zozeer gaat over de persoon die leert, maar over de context waarin je graag leert. De leerling kan punten verdelen onder deze vragen. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende leervoorkeuren:

  • Kunst afkijken: Leren het liefst in de spanning van de praktijk;
  • Participeren: Leren door te sparren met anderen;
  • Kennis verwerven: Houden van leren waarbij een expert kennis overdraagt;
  • Oefenen: Proberen iets nieuws graag uit in een veilige omgeving.
  • Ontdekken: Leren het liefst van het leven, want schools leren is te beperkt voor hen.

Doelgroep
Leerlingen uit de bovenbouw van het (speciaal) basisonderwijs en het voortgezet onderwijs

Wijze van toetsing
Individueel en klassikaal, digitaal en neemt 20 minuten in beslag

Rapportage
De rapportage brengt allereerst schematisch in beeld naar welke manier(en) van leren de voorkeur van de leerling het meest uitgaat. Daarnaast is van iedere leervoorkeur een korte beschrijving te vinden, zodat de lezer begrijpt wat de betreffende leervoorkeur inhoudt en welke studie-/werkomgeving hierbij het best passend is.

Demo
Om een demo te maken kunt u via www.routewijs.nl inloggen met de gebruikersnaam 'demo' en het wachtwoord 'demo'.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu

Uitgever
A-VISION