Leervoorkeurenvragenlijst

De LEV-L is een digitale vragenlijst die de school inzicht geeft welke leervoorkeuren passen bij een leerling. De leerling krijgt zelf inzicht in de eigen leervoorkeuren, maar de docent krijgt daarnaast ook inzicht of de manier van onderwijs effectief is. 

Doel
Leervoorkeuren in kaart brengen.

Inhoud
Op basis van het leervoorkeurenmodel van Manon Ruijters, zijn vragen geconstrueerd waaronder de leerling punten kan verdelen. De volgende leervoorkeuren kunnen worden onderscheiden: 
-Kunst afkijken: Leren het liefst in de spanning van de praktijk 
-Participeren: Leren door te sparren met anderen 
-Kennis verwerven: Houden van leren waarbij een expert kennis overdraagt 
-Oefenen: Proberen iets nieuws graag uit in een veilige omgeving 
-Ontdekken: Leren het liefst van het leven, want schools leren is te beperkt voor hen. 

Doelgroep
Bovenbouw (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Wijze van toetsing
Individueel en klassikaal, digitaal en neemt 20 minuten in beslag. 

Rapportage
Op de rapportage staat weergegeven hoeveel punten de leerling heeft toegekend aan alle leervoorkeuren. Van iedere leervoorkeur is een korte beschrijving te vinden, zodat de lezer begrijpt wat de betreffende leervoorkeur inhoudt en welke studie-/werkomgeving het best passend is.

Demo
Om een demo te maken kunt u via www.routewijs.nl inloggen met de gebruikersnaam 'demo' en het wachtwoord 'demo'.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu


Uitgever
A-VISION