LMT-BO

De LMT-BO meet de leermotivatie, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen van uw leerlingen; de antwoorden worden gecontroleerd op sociale wenselijkheid. De LMT-BO is daarmee een alternatief voor de PMT-K 2.

Doel
De LMT-BO is ontwikkeld om de onderwijsgerelateerde persoonlijkheidsfactoren van leerlingen in kaart te brengen. 

Inhoud
De LMT-BO bestaat uit 78 vragen waarbij de leerlingen moeten kiezen uit 2 of 3 antwoorden.

Doelgroep
De LMT-BO is een door de COTAN goedgekeurde test voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 (speciaal)basisonderwijs

Wijze van toetsing
Individueel en groepsgewijs, schriftelijk en neemt 20 minuten in beslag. 

Rapportage
De rapportage bestaat uit een profielblad waarop de scores staan van de 4 schalen: leermotivatie, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en sociale wenselijkheid.

Demo
Om een demo te maken kunt u via www.routewijs.nl inloggen met de gebruikersnaam 'demo' en het wachtwoord 'demo'.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu


Uitgever 
Boom Testuitgevers