INVOO

De Inventarisatielijst Ondersteuningsbehoeften (INVOO) is een digitale vragenlijst die ingezet kan worden om de ondersteuningsbehoeften van de leerling in beeld te brengen en onderbouwen. De vragenlijst is gebaseerd op de Big Five.

De resultaten geven inzicht in de belemmeringen en bevorderende aspecten met betrekking tot het leren. Daarnaast kan het een mogelijke verklaring bieden voor de achterblijvende leervorderingen. De resultaten van de INVOO kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld het ontwikkelingsperspectief te ondersteunen. 

Doel
Ondersteuningsbehoefte van de leerling in beeld brengen.

Inhoud
De leerkracht of mentor geeft op een vierpuntsschaal aan in hoeverre een stelling van toepassing is op de leerling. De stellingen kunnen worden ondergebracht in 3 schalen: gedrag, werkhouding en zelfconcept. De stellingen zijn gebaseerd op de 5 persoonlijkheidsdimensies van de Big Five.

Doelgroep
Bovenbouw (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Wijze van toetsing
Digitaal door leerkracht of mentor en neemt 10 minuten in beslag.

Rapportage
Op het profielblad wordt per schaal de mate van ondersteuningsbehoefte weergegeven, aangevuld met een begeleidingsadvies. De resultaten bieden inizcht in de aspecten die het leren mogelijk belemmeren of juist bevorderen.en kunnen de ondersteuningsbehoefte bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan of het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring onderbouwen.

Demo
Om een demo te maken kunt u via www.routewijs.nl inloggen met de gebruikersnaam 'demo' en het wachtwoord 'demo'.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu


Uitgever
A-VISION

 Voorbeeldrapportage