EigenWijzer

Door het beantwoorden van vragen over voorkeuren en interesses biedt de EigenWijzer inzicht in het eigen persoonlijkheidsprofiel. Omdat de EigenWijzer deze koppelt aan ondersteuningsbehoeften, teamrollen en werkvormen is dit instrument uitermate geschikt om te gebruiken bij de begeleiding van leerlingen.

Doel
Inzicht bieden in het eigen voorkeursgedrag en interesses van leerlingen om hen te ondersteunen in motivatie, persoonlijkheid- en talentontwikkeling.

Inhoud
De EigenWijzer is een methodiek om je persoonlijkheid in kaart te brengen. De grondlegger hiervan is Carl Jung. De basisgedachte is dat iedereen van nature een psychologische gereedschapskist heeft, waaruit hij of zij sommige instrumenten vaker gebruikt dan andere. De instrumenten die we van nature, en vaak onbewust, hanteren noemen we voorkeursgedrag. De EigenWijzer kent 60 stellingen waarbij moet worden aangegeven welke van de twee aangeboden stellingen het beste past.

Doelgroep
Groep 7 en 8 (S)BAO.

Wijze van toetsing
Individueel of in groepsverband. Digitale afname in 20-30 minuten.

Rapportage
Op het profielblad van de EigenWijzer wordt visueel weergegeven op welke manier het eigen persoonlijkheidsprofiel is samengesteld en binnen welke voorkeurswereld (beslisser, inspirator, verbinder of onderzoeker) dit profiel valt. Naast de eigenschappen worden de sterke- en ontwikkelpunten weergegeven. Op het profielblad voor PO wordt daarbij aangegeven welke leeromgeving, teamrollen en werkvormen het beste passen en aan welke ondersteuning behoefte is. De bijbehorende Leeswijzer kan worden gebruikt voor verdere interpretatie van de resultaten en eventuele begeleiding en coaching.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu


Uitgever
Opportunities