Docenten Vragenlijst

De DVL (de opvolger van de AVL) is een gedragsobservatielijst over het functioneren van de leerlingen in de klas en hun houding ten opzichte van medeleerlingen, docenten en het schoolwerk. De DVL wordt ingevuld door de docent of de mentor van een leerling. Het is aan te bevelen om de Docenten Vragenlijst te gebruiken in combinatie met de Leerlingen Vragenlijst zodat het oordeel van de leerkracht en de leerling met elkaar vergeleken kunnen worden.

Doel
De DVL heeft als doel om eventuele sociaal-emotionele problematiek vast te stellen en de ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen.

Inhoud
De DVL bestaat uit 22 vragen en meet egocentrisme, zelfwaardering, taakgerichtheid en sociabiliteit.

Doelgroep
De DVL is een door de COTAN positief beoordeelde test voor leerlingen uit groep 8 van het (speciaal) basisonderwijs en leerlingen uit klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Wijze van toetsing
De DVL kan digitaal worden ingevuld en neemt 10 minuten in beslag. 

Rapportage 
De rapportage bestaat uit een profielblad met daarop de scores op de onderdelen egocentrisme(E), zelfwaardering(Z), taakgerichtheid(T) en sociabiliteit(S). 
Het profielblad geeft ook een advies over extra in te zetten begeleiding, zoals sociale vaardigheidstraining, pestproject, faalangstreductietraining, huiswerkbegeleiding, concentratietraining en training studievaardigheden. Daarnaast wordt aangegeven of de leerling beschikt over positieve houdingsaspecten zoals zelfstandig kunnen werken, kunnen samenwerken, conflicten oplossen en terechtwijzing accepteren.

Demo
Om een demo te maken kunt u via www.routewijs.nl inloggen met de gebruikersnaam 'demo' en het wachtwoord 'demo'.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu


Uitgever
A-VISION