Verslaglegging 

Naast de profielbladen die per test de scores weergeven, kan er ook gekozen worden voor andere vormen van verslaglegging:

Onderzoeksverslag
In het onderzoeksverslag worden de onderzoeksreden en de scores van de verschillende testen weergegeven met conclusies en adviezen die verbonden worden aan de scores.
Dit onderzoeksverslag kan gebruikt worden bij aanvraag van LWOO/PrO.

Testrapport
In het testverslag worden alleen de onderzoeksreden en de scores van de verschillende testen weergegeven, maar zonder verdere conclusies en adviezen.

Het testrapport kan gebruikt worden bij aanvraag van LWOO/PrO, maar is ook heel geschikt om ouders te informeren.

Profielblad  LWOO/PrO
Het ‘Profielblad  LWOO/PrO’ is onze nieuwste vorm van verslaglegging. Deze is ontwikkeld om in één overzichtelijk geheel alle resultaten van de testen te laten zien, met een eventuele verwijzing naar LWOO/PrO. Het profielblad LWOO/PrO is dus heel geschikt om te gebruiken als communicatiemiddel binnen de school maar ook in het samenwerkingsverband. 

LPK - Leerling Profielkaart
Op de Leerling Profielkaart is aan de hand van testresultaten duidelijk te zien wat de leerling nodig heeft aan (extra) begeleiding:
-Begrijpelijke formulering met grafische ondersteuning
-Informatie over cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van de leerling
-Inzicht in de ondersteuningsbehoefte van de leerling
-Handelingsadviezen voor de leerkracht/docent

Mogelijkheden voor verschillende betrokkenen:
-Communicatiemiddel (SWV, school, ouders en kinderen)
-Overdrachtsdocument (OKR) en onderbouwing bij advies PO-VO
-Aanwijzing lwoo en toelaatbaarheid pro (profielblad)of speciaal onderwijs
-Ondersteuningsbehoefte/zorgzwaarte en inspelen op groepsdynamiek
-Werkvormen aanpassen aan talenten, behoeften en individuele verschillen van een leerling.

 Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu