Dienstverlening

Testbegeleiding
De professionals van A-VISION komen graag op uw locatie om de testafname in goede banen te leiden. Voor een aantal intelligentieonderzoeken is het verplicht dat de test door een gekwalificeerde testleider wordt afgenomen. Op een school is niet altijd een orthopedagoog/psycholoog/psychodiagnostisch werker aanwezig, of is er simpelweg niet de mogelijkheid om iemand vrij te roosteren. Daarom biedt A-VISION de mogelijkheid om de testafname op locatie te begeleiden. Ook verzorgen wij (groeps- of individuele) testafnames in ons pand te Apeldoorn.

Koppeling administratie systemen
De onderzoeken van A-VISION leveren veel informatie op. Het verwerken van al deze gegevens in het leerlingadministratiesysteem (LAS) kan daarom nogal tijdrovend zijn. Met een aantal systemen heeft A-VISION de koppeling gezocht én gevonden. Zo kunnen de testgegevens van A-VISION rechtstreeks worden ingelezen in de volgende systemen: SOMtoday en OnderwijsTransparant.

Koppeling met Indigo en Kindkans
De verantwoordelijkheid van de lwoo/pro aanwijzingen ligt bij het samenwerkingsverband (SWV). Systemen als Indigo en Kindkans helpen samenwerkingsverbanden om de informatie die hoort bij de aanvragen voor lwoo/pro te stroomlijnen. In veel gevallen moeten testgegevens, profielbladen en onderzoeksverslagen worden verzonden via Indigo of Kindkans. A-VISION heeft met beide systemen de koppeling gemaakt, zodat de gegevens makkelijk over zijn te zetten. Op deze manier kan A-VISION de aanvragen indienen namens de school bij het SWV.

Voorlichting/ouderavonden
Op verzoek van scholen, stichtingen, besturen, samenwerkingsverbanden verzorgt A-VISION graag voorlichtingen of sluiten wij aan bij informatieavonden georganiseerd door de school. A-VISION kan voorlichting geven over o.a. dyslexie(onderzoeken), dyscalculie(onderzoeken), lwoo-toetsing, eindtoetsen, vertaling van testgegevens naar de praktijk, etc. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn, neem dan contact met ons op.

Digitalisering
Naast alle onderzoeken die A-VISION ontwikkelt en uitvoert in de onderwijssector is het ook mogelijk om bestaande instrumenten te digitaliseren. Gebruikt u in uw dagelijks werk schriftelijke vragenlijsten of soortgelijke instrumenten en wilt u deze liever digitaal kunnen gebruiken? Het ICT-team van A-VISION is in staat uw product in een digitaal jasje te gieten.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu