TPVO

De Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs (TPVO) kan worden gebruikt als u het didactisch functioneren van een leerling uit groep 4 t/m 8 of klas 1 methodeonafhankelijk in kaart wilt brengen. Deze test is eenvoudig op digitale wijze zowel individueel als groepsgewijs af te nemen.

De resultaten geven per domein aan wat het didactische leeftijdsequivalent is en hoe groot de leerachterstand van een leerling is. Met deze resultaten wordt inzichtelijk waar een leerling achterstanden heeft, zodat hier extra ondersteuning op ingezet kan worden. Daarnaast kunnen de resultaten van de TPVO gebruikt worden voor de bepaling van de ondersteuningsbehoefte van een leerling, bijvoorbeeld voor een LWOO/PrO aanvraag.

Doelgroep
De testserie is door de COTAN positief beoordeeld voor leerlingen in groep 8 van het (speciaal) basisonderwijs. De TPVO mag in alle groepen worden gebruikt voor aanvraag LWOO/PrO en als indicatie voor niveaubepaling. In klas 1 van het voortgezet onderwijs kan de TPVO enkel gebruikt worden als indicatie voor de niveaubepaling

Inhoud
De TPVO brengt het didactisch functioneren van leerlingen in kaart en onderscheidt de vier domeinen Begrijpend Lezen, Spelling, Inzichtelijk Rekenen en Technisch lezen.

Wijze van toetsing 
De TPVO kan zowel individueel als in groepsverband worden afgenomen en neemt 1,5 uur in beslag.

Digitaal:

  • Begrijpend lezen
  • Inzichtelijk rekenen
  • Spellingsvaardigheid

Mondeling:

  • Technisch lezen


Rapportage
Per domein wordt op de rapportage de ruwe score en een c-score weergegeven. Daarnaast wordt er met behulp van de didactische leeftijd van de leerling een DLE en een leerachterstand weergegeven per deeltoets. De bijbehorende leeswijzer kan worden gebruikt voor verdere interpretatie van de resultaten en eventuele begeleiding en coaching.

Demo
Om een demo te maken kunt u via www.routewijs.nl inloggen met de gebruikersnaam 'demo' en het wachtwoord 'demo'.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu

Uitgever
A-VISION