Drempelonderzoek

Het Drempelonderzoek brengt de didactische vaardigheden van een leerling methodeonafhankelijk in kaart. Het kan worden gebruikt als didactische plaatsbepaling binnen het voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs. Deze test is eenvoudig op schriftelijke wijze af te nemen, zowel individueel als groepsgewijs. Het Drempelonderzoek kan gebruikt worden als ondersteuning voor een goed schoolverlatersadvies aan de leerling en de school. 

Doelgroep

Het Drempelonderzoek is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs, leerlingen uit klas 1 van het VO en leerlingen uit klas 1 t/m 4 van het praktijkonderwijs. Het Drempelonderzoek mag gebruikt worden voor een aanvraag voor LWOO/PRO. 

Inhoud

Het Drempelonderzoek brengt op het gebied van technisch lezen, woordenschat, taalverzorging, begrijpend lezen en rekenen het didactisch functioneren in kaart. Woordenschat is optioneel wanneer het gaat om LWOO/PRO onderzoek. Het didactisch profiel van de leerling wordt vertaald naar een plaatsingsadvies. 

Wijze van toetsing

Het Drempelonderzoek kan zowel individueel als in groepsverband worden afgenomen en neemt 2,5 uur in beslag.

Schriftelijk:

 • Taalverzorging
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen
 • Woordenschat

Mondeling:

 • Technisch lezen

 

Rapportage

In de rapportage van het Drempelonderzoek worden de scores op verschillende manieren op een rij gezet en vergeleken:

 1. De behaalde scores worden omgezet naar een Didactisch Quotiënt (DQ) waarmee de leerlingen vergeleken worden met leerlingen die in dezelfde periode de toets maakten. 

 2. Ook worden de scores vertaald naar didactische leeftijdsequivalenten (DLE) waarmee de scores vergeleken kunnen worden met die van basisschoolleerlingen in de groepen 5 tot en met 8. 

 3. Behaalde scores van leerlingen worden afgezet tegen scores van leerlingen in het voortgezet onderwijs en vergeleken met scores van vwo, havo, (gemengd) theoretisch, basis- en kaderberoepsgericht met of zonder leerwegondersteuning en leerlingen uit het praktijkonderwijs. 

 4. Het Drempelonderzoek kan gebruikt worden voor leerlingen uit groep 7 die de school gaan verlaten, gebruik in hele groepen wordt afgeraden. In groep 7 is de DLE geldig, maar het DQ en Advies geven alleen een indicatie van plaatsingsadvies. 

 5. Het Drempelonderzoek is met het DQ en Advies voor de maanden september tot en met februari genormeerd. Het Drempelonderzoek geeft in heel groep 8 een geldig DLE dat gebruikt kan worden voor bepaling van een eventuele leerachterstand. 

 6. In 1 VO geeft het Drempelonderzoek een geldig DLE dat gebruikt kan worden voor bepaling van een eventuele leerachterstand. Bij afname in 1 VO geven het DQ- en Advies een indicatie van plaatsingsadvies.

 7. Voor de doelgroep Pro klas 1 tot en met 4 geeft het Drempelonderzoek een geldig DLE wat gebruikt kan worden voor bepaling van een eventuele leerachterstand. 

 

De bijbehorende leeswijzer kan worden gebruikt voor verdere interpretatie van de resultaten en eventuele begeleiding en coaching. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu

Uitgever
678 
Onderwijs Advisering