WNV-NL

De WNV meet de algemene non-verbale intelligentie (cognitieve capaciteiten) van kinderen en adolescenten. Daarnaast biedt de testafname mogelijkheid tot gedragsobservatie. De WNV-NL is uitermate geschikt voor leerlingen die de Nederlandse taal (nog) niet machtig zijn. zoals leerlingen van een Internationale Schakelklas (ISK).

Doel
De WNV brengt de non-verbale cognitieve capaciteiten van leerlingen in kaart. 

Inhoud
De WNV bestaat uit zes subtests. Per leeftijdsgroep verschilt de testbatterij. 

Leeftijdsgroep  4 t/m 7 jaar: 
- Matrix Redeneren 
- Substitutie 
- Figuur Leggen 
- Herkennen 

Leeftijdsgroep  8 t/m 21 jaar: 
- Matrix Redeneren 
- Substitutie 
- Ruimtelijke Oriëntatie 
- Plaatjes Ordenen


Doelgroep
De WNV is een door de COTAN goedgekeurd capaciteitenonderzoek, speciaal ontwikkeld voor kinderen en adolescenten van 4 t/m 21 jaar waarbij geen verbale test kan worden afgenomen. De test is geschikt voor doven, slechthorenden, kinderen met spraak- en taalproblemen, kinderen met een allochtone achtergrond en autistische kinderen.

Wijze van toetsing
De WNV mag alleen worden afgenomen door gekwalificeerde testbegeleiders. De testafname is schriftelijk, vindt plaats in een individuele situatie en duurt 45 minuten.

Rapportage
Op het profielblad wordt de score op de verschillende subtests van de non-verbale intelligentie weergegeven, plus een totale schaalscore.

Heeft u behoefte aan uitleg over de test in een andere taal neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu


Uitgever
Pearson Clinical