WNV-NL

De Wechsler Non Verbal (WNV-NL) kan worden gebruikt om in een individuele setting in korte tijd inzicht te krijgen in de non-verbale cognitieve capaciteiten van een kind of jongere van 4 tot en met 21 jaar. De test is geschikt voor een kind of jongere voor wie de Nederlandse taal een belemmering vormt bij het maken van een test, zoals kinderen met communicatie beperkingen en kinderen met een allochtone achtergrond. Denk hierbij aan leerlingen van een Internationale Schakelklas (ISK). Deze test kan bijvoorbeeld ingezet worden als een kind of jongere op school niet goed kan meekomen of als u wilt weten wat u mag verwachten van hem of haar. De individuele setting is uitermate geschikt om een kind of jongere te stimuleren alles te laten zien wat hij of zij in huis heeft en biedt mogelijkheden tot gerichte observaties.

De resultaten geven in een verslag de non-verbale cognitieve capaciteiten van een leerling weer. Tevens wordt een beschrijving van het kind op het gebied van onder andere contactname en verschillende aspecten van de werkhouding gegeven. Op basis van de resultaten en observaties die voortkomen uit het onderzoek kunnen adviezen gegeven worden om de leerlingen optimaal te laten presteren op school. Daarnaast kunnen de resultaten gebruikt worden voor de bepaling van de ondersteuningsbehoefte van een leerling, bijvoorbeeld bij een LWOO/PrO aanvraag.

Inhoud
De WNV bestaat uit zes subtests. Per leeftijdsgroep verschilt de testsamenstelling. 

Leeftijdsgroep  4 t/m 7 jaar: 

  • Matrix Redeneren 
  • Substitutie 
  • Figuur Leggen 
  • Herkennen 

 


Leeftijdsgroep  8 t/m 21 jaar: 

  • Matrix Redeneren 
  • Substitutie 
  • Ruimtelijke Oriëntatie 
  • Plaatjes Ordenen

Doelgroep
De WNV is een door de COTAN positief beoordeeld capaciteitenonderzoek, speciaal ontwikkeld voor kinderen en adolescenten van 4 t/m 21 jaar waarbij geen verbale test kan worden afgenomen. De test is geschikt voor doven, slechthorenden, kinderen met spraak- en taalproblemen, kinderen met een allochtone achtergrond en autistische kinderen.

Wijze van toetsing
De WNV mag alleen worden afgenomen door gekwalificeerde testbegeleiders. De testafname is schriftelijk, vindt plaats in een individuele situatie en duurt 45 minuten.

Rapportage
Op het profielblad wordt de score op de verschillende subtests van de non-verbale intelligentie weergegeven, plus een totale schaalscore.

Heeft u behoefte aan uitleg over de test in een andere taal neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu

Uitgever
Pearson Clinical