WISC-V-NL

De Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-V-NL) is een passende test om in een individuele setting inzicht te krijgen in de cognitieve capaciteiten van een kind van 6 tot en met 16 jaar. Deze test kan bijvoorbeeld worden ingezet als een kind op school niet goed kan meekomen of als u wilt weten wat u mag verwachten van een kind. Het individuele setting is uitermate geschikt om een kind te stimuleren alles te laten zien wat hij of zij in huis heeft en biedt mogelijkheden tot gerichte observaties.

De resultaten geven in een uitgebreid verslag de cognitieve capaciteiten van een leerling weer, waarbij ook aandacht is voor sterke en zwakke kanten binnen het intelligentieprofiel. Tevens wordt een beschrijving van het kind op het gebied van onder andere contactname en verschillende aspecten van de werkhouding gegeven. Op basis van de resultaten en observaties die voortkomen uit het onderzoek kunnen adviezen gegeven worden om een leerling optimaal te laten presteren op school. Daarnaast kunnen de resultaten gebruikt worden voor de bepaling van de ondersteuningsbehoefte van een leerling, bijvoorbeeld bij een LWOO/PrO aanvraag.

Inhoud
De capaciteitentest bestaat uit veertien subtesten, verdeeld onder de vijf primaire indexen. De subtesten doen een beroep op bijvoorbeeld verbaal redeneren, het verwerken en analyseren van visuele informatie, probleemoplossend vermogen of het vasthouden en bewerken van informatie. 

Doelgroep
De WISC-V-NL is een door de COTAN positief beoordeeld capaciteitenonderzoek voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar. 

Wijze van toetsing
De WISC-V-NL mag alleen worden afgenomen door gekwalificeerde testbegeleiders. De afname is schriftelijk, vindt plaats in een individuele setting en neemt ongeveer 2,5 uur in beslag. 

Rapportage
De WISC-V-NL wordt gerapporteerd in een uitgebreid onderzoeksverslag. De scores op de verschillende subtests en indexen worden weergegeven en uitgelegd. Opvallende zaken tijdens het onderzoek als spraak- en taalvaardigheid, motoriek, werkhouding en werkaanpak van de leerling worden vermeld in de observatie.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu

Uitgever
Pearson Clinical