WISC-III-NL

De WISC-III-NL meet de cognitieve capaciteiten van kinderen en adolescenten. De test kan zowel gebruikt worden voor de schatting van het algemeen functioneren als om inzicht te geven in de sterke en zwakke kanten van een intelligentieprofiel. Daarnaast wordt er een observatieverslag geschreven. Dit geeft inzicht in de spraak- en taalvaardigheid, motoriek, werkhouding en werkaanpak van de leerling.

Doel
De WISC-III-NL brengt de cognitieve capaciteiten van leerlingen in kaart. Daarbinnen wordt er onderscheid gemaakt tussen een verbale score (talige vaardigheden) en een performale score (praktisch visueel-ruimtelijke vaardigheden).  

Inhoud
Deze capaciteitentest bestaat uit dertien subtests. Zes subtests die een beroep doen op verworven kennis en taalbegrip (Informatie, Overeenkomsten, Rekenen, Woordkennis en Begrijpen) bepalen de verbale  intelligentie. Op basis van de scores van vijf andere subtests (Onvolledige Tekeningen, Substitutie, Plaatjes Ordenen, Blokpatronen en Figuur Leggen) kan de performale intelligentie berekend worden. Deze onderdelen geven inzicht in de praktisch visueel-ruimtelijke vaardigheden.Doelgroep
De WISC-III-NL is een door de COTAN goedgekeurd capaciteitenonderzoek voor kinderen van 6 t/m 16 jaar. 

Wijze van toetsing
De WISC-III-NL mag alleen worden afgenomen door gekwalificeerde testbegeleiders. De afname is schriftelijk, vindt plaats in een individuele setting en neemt ongeveer 2,5 uur in beslag. 

Rapportage
De WISC-III-NL wordt gerapporteerd in een uitgebreid onderzoeksverslag. De scores op de verschillende subtests, schalen en factoren worden weergegeven en uitgelegd. Opvallende zaken tijdens het onderzoek als spraak- en taalvaardigheid, motoriek, werkhouding en werkaanpak van de leerling worden vermeld in de observatie.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu


Uitgever
Pearson Clinical