NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau)

Als u de cognitieve capaciteiten en het voortgezet onderwijsniveau van leerlingen uit groep 7 (april t/m juni), groep 8 en klas 1, 2, en 3 (t/m januari) in kaart wil brengen, is de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO 2) een geschikte test.

De NIO 2 kan in korte tijd, zowel individueel als bij een groep leerlingen, worden afgenomen.

Uit de resultaten komen de cognitieve capaciteiten en een advies voor een passend onderwijsniveau naar voren. Het gegeven advies kan gebruikt worden als ondersteuning voor een passend onderwijsadvies richting het voortgezet onderwijs. Een goede inschatting van de mogelijkheden van de leerling draagt rechtstreeks bij aan een passend advies en vergroot daardoor de kans dat de leerling op het best passende onderwijsniveau geplaatst wordt. Daarnaast kunnen de resultaten gebruikt worden voor de bepaling van de ondersteuningsbehoefte van een leerling, bijvoorbeeld bij een LWOO/PrO aanvraag.

Inhoud
De NIO bestaat uit 6 onderdelen waarvan drie een beroep doen op de kennis van taal (Synoniemen, Analogieën en Categorieën), twee op rekenen (Getallen en Rekenen) en één op ruimtelijk inzicht (Uitslagen).

Doelgroep
De NIO is een door de COTAN positief beoordeelde capaciteitentest voor leerlingen uit groep 7 (april t/m juni) en groep 8 van het (speciaal) basisonderwijs en leerlingen uit groep 1, 2 en 3 (t/m januari) van het voortgezet onderwijs.

Wijze van toetsing
De NIO mag alleen worden afgenomen door gekwalificeerde testbegeleiders. Voor dyslectische en slechtziende leerlingen is er vergroot testmateriaal.

De NIO is zowel schriftelijk als digitaal beschikbaar*, afname kan individueel of groepsverband en neemt ongeveer 2 uur in beslag.
*De digitale versie van de NIO is op dit moment nog niet positief beoordeeld door de COTAN.

Rapportage
Op het profielblad worden de verbale, de non-verbale en de totaal score van de intelligentie weergegeven. Ook wordt een plaatsingsadvies voor het voortgezet onderwijs gegeven.

VoorbeeldrapportageVoor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu


Uitgever
Boom Testuitgevers