IVO (Instaptoets Voortgezet Onderwijs)

De IVO is een capaciteitentest die digitaal kan worden afgenomen in groep 8 als objectief meetinstrument bij het bepalen van het niveau van vervolgonderwijs. 

Doel
De IVO brengt de cognitieve capaciteiten van leerlingen in kaart. Daarbinnen wordt er onderscheid gemaakt tussen een non-verbale score (rekenkundige- en visueel-ruimtelijke vaardigheden)  en een verbale score (talige vaardigheden). 

Inhoud
De IVO bestaat uit 3 verbale en 4 non-verbale subtests. 

Doelgroep
De IVO is een door de COTAN goedgekeurde capaciteitentest voor leerlingen uit groep 8 van het (speciaal) basisonderwijs. De IVO mag in de maanden januari tot en met mei gebruikt worden voor aanvraag lwoo/pro maar het hele jaar als indicatie voor niveaubepaling.

Wijze van toetsing
Individueel en in groepsverband, digitaal en schriftelijk in ongeveer 1.5 uur.

Rapportage
Op het profielblad worden de verbale, de non-verbale en de totaal score van de intelligentie weegegeven. Ook wordt een plaatsingsadvies voor het voorgezet onderwijs gegeven.

Demo
Om een demo te maken kunt u via www.routewijs.nl inloggen met de gebruikersnaam 'demo' en het wachtwoord 'demo'.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu 


Uitgever
A-VISION