ADIT

De ADIT is een adaptieve digitale capaciteitentest voor groep 6, 7 en 8. Door de adaptieve afnameroutine past de testinhoud zich (zoveel mogelijk) aan het niveau van de leerlingen aan. Hierdoor worden zij niet onnodig geconfronteerd met voor hen te makkelijke of te moeilijke opgaven. De ADIT kan ingezet worden om het advies dat richting het voortgezet onderwijs gegeven wordt, te ondersteunen. Daarnaast kan de ADIT gebruikt worden voor bepaling van de ondersteuningsbehoefte van een leerling. 

Een goede inschatting van de mogelijkheden van de leerling draagt rechtstreeks bij aan een passend advies en vergroot daardoor de kans dat de leerling zijn schoolloopbaan met succes doorloopt.

Doel
De ADIT brengt de cognitieve capaciteiten van leerlingen in kaart. Daarbinnen wordt er onderscheid gemaakt tussen een non-verbale score (rekenkundige- en visueel-ruimtelijke vaardigheden) en een verbale score (talige vaardigheden).

Inhoud
De ADIT bestaat uit 3 verbale subtests: Woordbetekenis, Woorden passen en Woordexclusie en 4 non-verbale subtests:  Hoofdbewerkingen, Reeksen, Kubussen en Vlakken

Doelgroep
Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van het (speciaal) basisonderwijs kunnen de ADIT maken. De ADIT is door de COTAN positief beoordeeld als capaciteitentest voor leerlingen uit groep 8 van het (speciaal) basisonderwijs. De ADIT voor groep 6 en 7 is aangeboden ter beoordeling aan de COTAN. Zodra wij hierover een bericht ontvangen, zal deze op de website en social media gedeeld worden.

Wijze van toetsing
Individueel en in groepsverband, digitale afname in ongeveer 1,5 uur.
* Doordat het een adaptieve test is en niet alle leerlingen evenveel vragen maken, kan de tijdsduur verschillen.

Rapportage
De behaalde resultaten op de subtests worden uitgedrukt in vaardigheidsscores, waarbij onderscheid wordt gemaakt in een non-verbale intelligentiescore, een verbale intelligentiescore en een totale intelligentiescore. Aan het resultaat wordt voor groep 8 een plaatsingsadvies voor het voortgezet onderwijs toegevoegd en voor groep 7 een indicatie. 

Aanmelden
Voor meer informatie of aanmelden voor de ADIT mail naar contact@a-vision.nu

De volledige procedure voor aanmelding van de ADIT vindt u hier


Demo
Om een demo te maken kunt u via www.routewijs.nl inloggen met de gebruikersnaam 'demo' en het wachtwoord 'demo'.Uitgever
A-VISION


 

Voorbeeldrapportage ADIT groep 6


 Voorbeeldrapportage ADIT groep 7
Voorbeeldrapportage ADIT groep 8