Van eindtoets naar doorstroomtoets

De Minister, Arie Slob, wil de eindtoets in de toekomst gaan positioneren als doorstroomtoets. Vanaf schooljaar 2022-2023 wil de Minister een aantal wijzigingen doorvoeren, maar een aantal zaken blijven gelijk. Het schooladvies moet leidend blijven en de eindtoets blijft een tweede objectief gegeven. De afnameperiode van de eindtoets zal worden vervroegd waarbij het moment voor inschrijving in het VO zal worden verlaat.

Het tijdspad volgens het voorstel ziet er als volgt uit:

*Bron: Kamerbrief 21 juni 2019 - referentie: 7850864

De Minister pleit voor het behoud van keuzevrijheid van eindtoetsen. Vanaf schooljaar 2022-2023 is hij daarnaast voornemens om niet meer een overheidstoets (de huidige Centrale Eindtoets) aan te bieden. De rol van kwaliteitsbewaker zal worden overgebracht naar het CvTE.

Klik hier voor de link naar de kamerbrief