SprInT (pre)Campus opent op 1 januari 2019 óók in Twente!

SprInT (pre)Campus opent op 1 januari 2019 óók in Hengelo!

 

 

Begin 2018 zijn wij in Apeldoorn gestart met een ICT-zorgvoorziening voor (dreigende) thuiszittende jongeren en jongvolwassenen met autisme, hoogbegaafdheid of AD(H)D in Apeldoorn: SprInT (pre)Campus. Vanaf 2019 zijn we gestart met een vestiging in Twente, het adres is Demmersweg 3 in Hengelo. 

Deze jongeren met autisme, hoogbegaafdheid of AD(H)D hebben een enorme kracht om zich te ontwikkelen. Helaas worden hun talenten vaak ondergesneeuwd doordat er gedacht en gewerkt wordt vanuit beperkingen in plaats van mogelijkheden. Hierdoor is er vaak uitval op school of werk en zitten er veel jongeren thuis. 

Er is gebleken dat zij vaak succesvol zijn in een ICT omgeving. Met onze SprInT (pre)Campus bieden wij een zorgvoorziening voor deze groep jongeren en volwassenen waarbij wij de sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren en hen zich laten verdiepen in ICT.

 

Wilt u meer weten of eens een kijkje komen nemen bij SprInT (pre)Campus in Hengelo of Apeldoorn, neem dan contact op met Dave Giessen of Mirthe Korf via telefoonnummer: 055 – 540 03 33. 

 

Op 1 februari 2019 wordt een openhuis georganiseerd zodat u onze nieuwe vestiging kunt komen bekijken.