Rectificatie IVO en TPVO - regeling screenings- en testinstrumenten lwoo-pro

In de regeling screenings- en testinstrumenten van de Staatscourant is opgenomen welke testen gebruikt mogen worden ten behoeve van een indicatiestelling voor lwoo en pro. Deze lijst wordt voorafgaand aan elk schooljaar opnieuw uitgebracht. Zoals bekend vindt u hierin ook verschillende testinstrumenten van ons terug. In de versie voor het schooljaar 2018/2019 hebben wij echter enkele onjuistheden ontdekt met betrekking tot de IVO en TPVO:

- Er is onterecht aangegeven dat de IVO-digitale versie dit jaar voor het laatst toegestaan is. De laatste normering heeft plaatsgevonden in 2008, waarmee de test in ieder geval nog tot 2023 gebruikt mag worden.
- Daarnaast is onterecht aangegeven dat de TPVO-schriftelijke versies begrijpend lezen, inzichtelijk rekenen en spelling dit jaar voor het laatst toegestaan zijn. De laatste normering heeft plaatsgevonden in 2007, waarmee de testen in ieder geval nog tot 2022 gebruikt mogen worden.
Overigens is de opname van het onderdeel TPVO-technisch lezen wel juist weergegeven (2009).
We hebben de betrokkenen bij het opstellen van de lijst uiteraard verzocht tot een correctie, maar hopen u op deze manier alvast geinformeerd te hebben.

Voor vragen kunt u terecht bij één van onze onderwijsadviseurs: info@a-vision.nu / 055-5400333