Normeringsonderzoek ADIT klas 1 en 2 vo

Start normeringsonderzoek intelligentietest ADIT voor klas 1 en 2  in het voortgezet onderwijs. Doet u mee?

De ADIT brengt de cognitieve capaciteiten van de leerling in beeld en is genormeerd voor de groepen 6, 7 en 8 van het (s)bao. Gebruikers zijn zeer positief over de adaptieve afname routine, waarmee de moeilijkheid van elke volgende vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Foutief beantwoorde vragen leiden tot makkelijker vragen en bij goede antwoorden wordt de leerling verder uitgedaagd, maar niet overvraagd. ADIT groep 8 is COTAN goedgekeurd, ADIT groep 6 en 7 zijn ter beoordeling ingediend.

Wij willen de ADIT nu ook gaan normeren voor klas 1 en 2 voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Hiermee komt een unieke intelligentietest beschikbaar die door de onderwijsprofessional zelf kan worden afgenomen en waarvan de rapportage snel beschikbaar is. Helpt u mee

Het normeringsonderzoek van de ADIT heeft in deze fase betrekking op het normeren van de ADIT vragen en is daardoor niet adaptief. Uiteraard wordt de officiële toets na normering wel adaptief. De afnameduur is ongeveer 1,5 - 2 uur. De afname kan zo nodig verdeeld over meerdere dagen worden afgenomen binnen de normeringsperiode.

Wij waarderen het enorm als uw school mee zou willen doen. Omdat uit het normeringsonderzoek geen rapportage wordt gegenereerd, bieden wij als dank uw leerlingen de mogelijkheid om de Meervoudige Intelligentie Talententest (MITT) of de Leervoorkeurenvragenlijst (LEV-L) te maken. 

Het normeringsonderzoek loopt gedurende het schooljaar 2019-2020.

Meer weten of aanmelden? E: info@a-vision.nu of T: 055-5400333 - Ineke Antuma.