In gesprek met Sander

Movisie, kennisinstituut voor sociale vraagstukken te Utrecht, bracht een bezoek aan IT-zorgvoorziening SprInT(pre)Campus voor thuiszitters en ging met hen in gesprek. In de leaflet 'In gesprek met Sander' hebben zij een mooi SprInT-persona beschreven.