Geen eindtoets in 2020

Zojuist is door het Ministerie van OCenW bekend gemaakt dat de eindtoets in 2020 niet door zal gaan als gevolg van het coronavirus. Bij vragen willen wij u verzoeken om ons te mailen in plaats van te bellen, dit in verband met een lage telefoonbezetting als gevolg van het coronavirus. Mailen kan naar: eindtoets@a-vision.nu

Onderstaand een Q&A opgesteld door het Ministerie van OCenW (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-basis--en-speciaal-onderwijs)


Gaat de eindtoets door dit jaar?
Nee. De eindtoets wordt dit jaar niet afgenomen bij leerlingen in groep 8.


Waarom gaat de eindtoets niet door?
Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen en heeft nu prioriteit. Daarom heeft minister Slob besloten dat leraren dit jaar (eenmalig) geen eindtoets afnemen bij leerlingen in groep 8.


Hoe wordt nu bepaald waar leerlingen instappen op de middelbare school?
Dat gebeurt op basis van het schooladvies van de basisschool. Het schooladvies is gebaseerd op de ontwikkeling van het kind over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is normaal gesproken al leidend en zal nu ook bepalen op welk niveau een kind start op de middelbare school. Omdat er geen eindtoets wordt gemaakt, kan het schooladvies niet worden heroverwogen. Hierdoor is het wettelijk gezien ook niet mogelijk om het schooladvies naar een hoger niveau bij te stellen. Leerlingen hebben de afgelopen weken al het schooladvies ontvangen. Dit advies wordt nu het definitieve advies voor de middelbare school. 


Wat als straks blijkt dat leerlingen niet op het juiste niveau zitten?
Door het ontbreken van de kans op een heroverweging is de informatie die basisscholen meegeven aan de middelbare school extra belangrijk. Middelbare scholen nemen dit advies, samen met de informatie in het onderwijskundig rapport, mee bij de plaatsing van een leerling. Wanneer de leerling op de middelbare school zit, zal daar nu extra scherp worden bekeken of hij/zij op de juiste plek zit. Daarover worden afspraken met het voortgezet onderwijs gemaakt. 

Hoe worden kinderen voorbereid op de middelbare school?
Basisscholen zijn gevraagd om hun leerlingen in samenwerking met het voortgezet onderwijs voor te bereiden op hun aanstaande overstap naar de middelbare school.