Ambulante coaching - begeleiding

Kun je in je thuissituatie extra ondersteuning gebruiken? Loop je vast in je studie of op stage of werk? Zoek je ondersteuning bij het op kamers gaan of bij het vinden van je weg in de samenleving? Onze talentcoaches helpen je graag op weg om samen te zoeken naar je talenten om deze in te zetten bij het vinden van een plekje in de maatschappij.

Talentontwikkeling = individuele zorg op maat

Wat zijn je talenten?
De belangrijkste vraag waar vanuit SprInT(pre)Campus werkt is: Wat zijn je talenten?! Tijdens een vrijblijvende kennismaking en intake proberen we de talenten helder in kaart te brengen en bespreken we hoe we talenten verder kunnen helpen ontwikkelen. Vervolgens gaan we samen kijken en bespreken welke doelen er zijn en hoe deze bereikt kunnen worden. We kijken, naast de talenten, welke kwaliteiten/middelen de deelnemer al in huis heeft en wat er nog nodig is om een doel te bereiken, en stellen op basis daarvan een talentplan op. 
Wij geloven dat het belangrijk is om aan te sluiten bij de belevingswereld van de deelnemer, en daarbinnen naar herkenbare aanknopingspunten te zoeken. Daarnaast is het belangrijk dat de samenwerking van beide kanten ‘klikt’, vaak worden dan de beste resultaten behaald. Na een vooraf afgesproken periode wordt het talentplan geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Talentcoaching 
De coaching door onze talentcoach is altijd gericht op het ontwikkelen, het behouden of het stimuleren van de zelfredzaamheid van de deelnemer en kan op de plekken worden ingezet waar het nodig is. In overleg met de zorg/onderwijs organisaties of de zorginstelling waar de jongere of volwassene hulp krijgt, worden doelen opgesteld die in de begeleiding zullen worden geoefend. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:
– Coaching bij het plannen, stimuleren en voorbespreking van activiteiten;
   bv. stage-/ werknemersvaardigheden.
– Coaching bij het opstellen van een dag/weekplanning; 
   bv organiseren en plannen van het dagelijks leven. 
– Coaching bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens een behandeling; 
   bv sociale vaardigheden, weerbaarheid of communicatieve vaardigheden. 
– Coaching bij administratie en financiën; 
   bv. hoe krijg ik mijn huishoudboekje op orde.

SprInT(pre)Campus heeft ruime ervaring in het begeleiden van jongeren en volwassenen met vormen van Autisme, AD(H)D, NAH en hoogbegaafdheid.