A-VISION biedt DTT aan

Diagnostische Tussentijdse Toets verkrijgbaar bij A-VISION

Omdat u leerlingen steeds actiever bij het eigen leerproces wilt betrekken en lesstof zoveel mogelijk afstemt op iedere leerling, biedt A-VISION u in samenwerking met Universiteit Maastricht vanaf februari 2018 de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT). Nu de ontwikkeling en pilotfase door de overheid zijn afgerond, wordt het instrument via ons testplatform RouteWijs beschikbaar voor alle scholen. Deze toets voor de kernvakken Nederlands, wiskunde en Engels brengt aan het eind van de onderbouw in beeld in hoeverre de tussendoelen - welke door SLO zijn geformuleerd - al zijn behaald. 

De DTT is digitaal en adaptief: de inhoud van de toets past zich aan op het niveau van de leerling. De toets meet daardoor in korte tijd het kennisniveau en de onderliggende vaardigheden van de leerling. A-VISION is gespecialiseerd in de ontwikkeling van digitale, adaptieve toetsen zoals eindtoets ROUTE 8, intelligentietest ADIT en leerlingvolgsysteem ROUTE VO-LVS. De DTT is hiermee een mooie aanvulling op onze bestaande instrumenten waarmee we leerling en docenten inzicht geven in leerprocessen en helpen onderwijs op maat te bieden. De onderzoeksgroep OnderwijsEconomie van de Universiteit Maastricht heeft expertise op het gebied van toetsing en data-analyse en voert samen met het Limburgse onderwijsveld de OnderwijsMonitor Limburg (OML) uit. Voor Limburgse scholen zal de toets in de OML worden geintegreerd.

De Diagnostische Tussentijdse Toets is en wordt niet verplicht om in te zetten, wij helpen u echter graag door dit instrument voor formatieve evaluatie en gepersonaliseerd leren te faciliteren. Leerlingen worden niet afgerekend op hun resultaten. De toets geeft een methode-onafhankelijke analyse van de verbeterpunten en sterke vakvaardigheden. Deze feedback kan de docent benutten als richtlijn voor de invulling van lessen. Het is de wens om de DTT verder te ontwikkelen in samenwerking met Universiteit Maastricht en in dialoog met de scholen om op deze manier nog meer aan te sluiten bij de behoefte vanuit de lespraktijk.

A-VISION verzorgt hulpmiddelen en trainingen om u te begeleiden in het inbedden van formatieve evaluatie en de interpretatie van de DTT. 

Lees meer over de DTT bij A-VISION