(Her)normering DVL

Wij zijn op zoek naar scholen die willen meewerken aan het (her)normeringsonderzoek van de Docenten Vragenlijst (DVL) voor groep 7 en 8.

De DVL is een gedragsobservatielijst over het functioneren van de leerlingen in de klas en hun houding ten opzichte van medeleerlingen, docenten en het schoolwerk.

De DVL wordt ingevuld door de leerkracht van de leerling en heeft als doel eventuele sociaal-emotionele problematiek vast te stellen en de ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart te brengen.

U kunt hier informatie vinden over de DVL in het algemeen en hier de informatiebrief voor het (her)normeringsonderzoek.

Indien u voor de leerlingen uit groep 7 en groep 8 de DVL invult, ontvangt u voor alle leerlingen uit groep 8 de rapportage volgens de huidige normering gratis. 

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Harriët via hbrouwer@a-vision.nu