Dyscalculie

Het is mogelijk om door A-VISION een onderzoek naar dyscalculie uit te laten voeren. Om in beeld te kunnen brengen aan welke ondersteuning de leerling (op rekengebied) behoefte heeft, wordt allereerst met behulp van een screening in kaart gebracht of er sprake is van ernstige, hardnekkige problematiek. Hierin worden onder andere relevante (toets)gegevens vanuit school en ouders en handelingsplannen meegenomen. Wanneer dit aanleiding geeft tot verder onderzoek wordt er gekeken naar verklarende factoren die ten grondslag kunnen liggen aan de rekenproblematiek, zoals de visueel-ruimtelijke ontwikkeling, concentratie, strategiegebruik of persoonlijkheidskenmerken. Na integratie van alle onderzoeksresultaten wordt bepaald of er sprake is van dyscalculie en welke begeleidingsadviezen passend zijn.

Mogelijk is het screenen naar rekenproblemen/dyscalculie of een aanzet tot onderzoek onderdeel van uw ondersteuningsplan op school. In overleg met ons is het mogelijk om het traject vanaf hier verder aan ons over te dragen. 

Voor meer informatie neemt u contact op met: Sabine Lans of via info@a-vision.nu