rRIANT

rRIANT is een adaptieve, digitale testserie voor instroom, doorstroom en uitstroom MBO & Arbeidsmarkt, die het taal- en rekenniveau en de intellectuele capaciteiten meet, maar ook het functioneren (gedrag, zelfconcept en werkhouding) in beeld brengt. 

Doel
Door de veranderingen binnen het MBO en op de arbeidsmarkt is de behoefte aan betrouwbare en gerichte informatie over de mogelijkheden van studenten en werkzoekenden toegenomen. Door een goede niveaubepaling wordt voorkomen dat een student of werkzoekende op een verkeerde opleiding terecht komt of geplaatst wordt in een niet passende functie. De rRIANT geeft antwoord op de volgende vragen:
-Wat kan ik? Door het in kaart brengen van de capaciteiten en het (referentie) niveau op de domeinen rekenen en taal.
-Wie ben ik? Het persoonlijk profiel beschrijft het functioneren verdeeld over de onderdelen gedrag, werkhouding en zelfconcept.
-Wat doe ik? Daar waar het niveau onvoldoende aansluit bij het onderwijsprofiel of het functieprofiel kan middels een verdiepende toetsing bepaald worden waaraan gewerkt moet worden om te kunnen voldoen aan de eisen van de opleiding of functie. 

Inhoud
De rRIANT bestaat uit vijf deeltoetsen Taal, vijf deeltoetsen Rekenen, twee deeltoetsen die inzicht geven in de capaciteiten van de leerling/student én een vragenlijst waarmee inzicht wordt verkregen in het persoonlijk functioneren van de leerling. Met behulp van de taal- en rekentoetsen wordt in kaart gebracht of de leerling/student het referentieniveau 2F behaald heeft. Wanneer dit op een deeltoets niet is behaald, kan er enkele weken later worden doorgetoetst. 

Doelgroep
leerlingen uit klas 4 van het VMBO, studenten van het MBO, kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt en werkzoekenden.

Wijze van toetsing
Inidividueel of groepsgewijs, digitaal en neemt 2 tot 3 uur in beslag.   

Rapportage
- Intake: Op het scorerapport van de rRIANT wordt per deeltoets weergegeven welke C-score er behaald is én of het 2F-niveau behaald is.

Demo
Om een demo te maken kunt u via www.routewijs.nl inloggen met de gebruikersnaam 'demo' en het wachtwoord 'demo'.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu


Uitgever
A-VISION