Dyslexie

Het ene kind leert vlot lezen en spellen, bij het andere kind gaat dit wat moeizamer. U merkt bijvoorbeeld dat uw kind in een traag tempo leest en struikelt over lastige woorden. In dit geval hoeft er niet direct sprake te zijn van dyslexie. Soms kunnen de problemen aangepakt worden met extra ondersteuning in de school- en eventueel thuissituatie. 

Blijft er ondanks begeleiding bij uw kind een hardnekkige achterstand in het lezen en/of spellen zichtbaar, dan kunt u door ons een onderzoek naar dyslexie laten uitvoeren. Hierbij wordt gekeken hoe de vaardigheden die van belang zijn voor het leren lezen en spellen bij uw kind ontwikkeld zijn. Verder wordt nagegaan of er wellicht persoonlijkheidskenmerken van invloed zijn op de ervaren problemen.

Ook wanneer er geen sprake blijkt van dyslexie, bieden we een passend advies of vervolgonderzoek.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu