Dyscalculie

Ondanks goede inspanningen kan het zo zijn dat uw kind het rekenen maar niet onder de knie krijgt en ten opzichte van klasgenoten achter begint te raken. Het automatiseren van de tafels wil niet lukken en het maken van sommen kost veel tijd. Dyscalculie gaat vaak samen met andere belemmeringen zoals een zwak geheugen, moeite met klokkijken en ruimtelijk inzicht, maar soms ook wel spellingsproblemen.

Wanneer de rekenproblemen van uw kind hardnekkig lijken te zijn en u graag wilt weten hoe hij/zij het beste begeleid kan worden, dan kunt u door ons een onderzoek naar dyscalculie laten uitvoeren. Hierbij wordt gekeken hoe de vaardigheden die van belang zijn voor het leren rekenen bij uw kind ontwikkeld zijn. Verder wordt nagegaan of er wellicht persoonlijkheidskenmerken van invloed zijn op de ervaren problemen.

Ook wanneer er geen sprake blijkt van dyscalculie, bieden we een passend advies of vervolgonderzoek.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu