Didactisch

Het ene kind houdt zich graag bezig met taal en spelling, het andere kind is liever aan het rekenen. Ook wat betreft leerresultaten op de diverse leergebieden zijn er vaak onderlinge verschillen te zien, en dat maakt een kind uniek. Bij een didactisch onderzoek vergelijken we de prestaties van uw zoon of dochter met die van leeftijdsgenoten op een onafhankelijke wijze, ten opzichte van de lesmethode. Hiermee wordt zichtbaar of er sprake is van een voorsprong of achterstand in de leerontwikkeling. Het individuele onderzoek biedt ook ruimte voor het in beeld brengen van bijvoorbeeld de werkaanpak. Op basis hiervan wordt gekeken waar de ondersteuningsbehoeften van een kind liggen. 

Bij de een didactisch onderzoek is het mogelijk om de vorderingen op de volgende leergebieden inzichtelijk te maken: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu