Capaciteitenonderzoek

Misschien maakt u zich zorgen of uw kind op school wel voldoende mee kan komen met de klas en in de huidige onderwijssituatie op zijn of haar plek is. Of u heeft juist het vermoeden dat uw kind meer in huis heeft dan het op school laat zien. Het kan ook zijn dat uw kind op het punt staat de overstap naar het middelbaar of hoger onderwijs te maken en u graag zou willen weten welk onderwijstype het beste bij de capaciteiten van uw zoon of dochter aansluit.

Een capaciteiten-/intelligentieonderzoek brengt de leermogelijkheden van een kind in beeld en geeft zicht op de hierbinnen sterke en zwakker ontwikkelde vaardigheden. Daarnaast wordt er door middel van observatie gekeken naar werkhoudingskenmerken als taakaanpak, aandacht, concentratie en motivatie. Op basis hiervan bieden we handelingsgerichte adviezen voor de school- en thuissituatie, en wanneer gewenst een advies voor een onderwijstype.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu